Franchise Kavramları

Franchise

Sözcük anlamı ‘imtiyaz’ olarak geçen kavrama halk dilinde bayilik adı da verilmektedir. Açılımsal tanımı ise birbirinden bağımsız iki taraf arasında oluşturulan sözleşmeye dayalı bir ilişkidir. Bir başka deyişle de; bir sistem ve markanın imtiyaz hakkı sahibinin, belirli süre, koşul ve sınırlar içinde, işin yönetim ve organizasyonuna ilişkin destek sağlayarak ve kontrolü altında tutarak, belirli bir bedel karşılığında, bağımsız yatırımcılara sistem ve markasını kullandırmasına dayanan, uzun vadeli ve sürekli bir iş ilişkisidir.

Franchise Sözleşmesi

Hak devrini ve şartlarını içeren sözleşmedir. Her maddesi ve satırı dikkatle irdelenmelidir. Uzun süreli iş ilişkilerinde imzalanan bu tür sözleşmelerde uzman desteği alınması sözleşme şartlarından dolayı ileride doğabilecek husumetler için önleyici nitelik taşımaktadır. Profesyonel sözleşme desteği almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. UNUTMAYIN! HER ZAMAN BİLMEDİĞİNİZ PAZARLIK NOKTALARINIZ VARDIR.

 

Franchise Veren

Sistemin ve markanın haklarına sahip olan ve Franchise sözleşmesi ile bu hakları yatırımcılara kullandıran kişi veya kuruluştur. Franchise verenin aynı sistemle çalışan kendi işletmesi veya işletmeleri de olabillir. Franchise veren, sistemin gereği olarak merkezi görevini üstlenerek tanıtım, araştıma, eğitim, denetim , Ar-Ge, IT vb konularda destek görevini üstlenir. Bazı sistemlerde üretim de sürece dahildir.

 

Franchise Alan

Sistemin ve markanın belli bir satış-hizmet noktası ve/veya bölgesi için haklarını anlaşma ile alarak uygulayan bağımsız yatırımcıdır.

 

Area Franchisee (Bölgesel Franchise)

Franchise veren işletmeler bazen pazarın her noktasına aynı etkinlikte ulaşamazlar. Bu gibi durumlarda belirli yükümlüklerini ve haklarını bölgesel olarak devreder. Bölgesel Franchise alan, kendisi işlemler açabilir veya alt Franchise alanlara açtırabilir. Bir anlamda master Franchise, belli bir bölge için verilen Franchise alanıdır.

 

Sub-Franchisee (Alt Franchise)

Bölge Franchise alan tarafından , sistemi ve markayı kullanma hakkı verilen kişi veya kuruluştur. Franchise veren anlaşmada taraf veya lehtar olabilir. Bölgesel Franchise aldığınızda alt Francise verme yetkisine sahip olursunuz.

 

Fee Bedeli

Franchise sistemine girmek için Franchise veren firmaya ödenen başlangıç bedelidir. Bazı sistemlerde marka bedeli olarak da adlandırılır.

 

Royalty

Franchise alanın işletme süresince sistemi ve markayı kullanması karşılığında periyodik olarak Franchise verene ödediği sabit veya ciroya göre belirlenen bedeldir.

 

Master Franchisee

Yurt dışında geliştirilmiş bir sistemin bir ülkedeki haklarını alan kişi veya şirket “Master Franchise” olarak adlandırılır. Bu hakkı aldığı ülke bazında tüm marka kullanım ve dağıtım yetkisi Master Franchise’da olur.

 

Advertising Fee (Reklam Fonu)

Çoğu sistemlerde merkezden yapılan toplu reklam harcamaları için bir fon kurulur ve işletmelerden katkı bedeli toplanır. Bu bedel genellikle ciro ile orantılı tanımlanır